Անվճար գրանցում

*Գրանցումը վավերական է հուիսի 01-սեպտեմբերի 28
Դիմելաձեւ*
Անուն*
Ազգանուն*
Հայրանուն
Ծննդյան տարեթիվ*
էլ. փոստ*
Կազմակերպություն*
Պաշտոն *
Հասցե (փոստային ինդեքսով)*
Հեռախոս*
Բնակության Երկիր*
Քաղաք*
Կայքէջ
Այլ տեղեկություններ (ըստ ցանկության)

Ներբեռնել լուսանկար

Լուսանկարի չափորոշիչները

- Չափս 480x640 pixels;
- Լուսանկարը պետք է լինի գունավոր, սպիտակ ֆոնի վրա, JPEG ֆորմատով;
- 300 DPI resolution;
- Պետք է պատկերված լինի ամբողջական դեմքը՝ առանց գլխարկի
- Նկարի ամենաքիչը 70% պետք է զբաղեցնի դեմքը

$