HART բարեգործական կազմակրպության հիմնադիր Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը ասել է, որ այս ֆորումը կարող է նախադրյալներ ստեղծել հայրենադարձության համար: